Reflexia toxických vzťahov a životného prostredia – nový glitch-artový videoklip k skladbe Démon.

Album Hidden for the Eyes (Očiam skryté) debutoval v marci 2018 na britskom vydavateľstve Slowcraft Records. Okrem hudby sú jeho dôležitou súčasťou v digitálnom booklete aj maľby súčasných Slovenských umelcov (Silvie Bobekovej, Ľuboša Suržina a Libuši Čtverákovej). K týmto sa teraz pridáva aj čerstvý digitálny videoklip s angažovaným kontextom k skladbe Démon. Možno v ňom nájsť spojenie glitch-artu, neo-klasickej experimentálnej hudby, filozofie a ekológie.

Daniela Olejnykov (ig: https://www.instagram.com/velvet_bites_/), režisérka a autorka videoklipu je slovenská digitálna grafička, vizuálna poetka a filozofka. Autorka sa dlhoročne venuje glitch-artu. O námete a symboloch použitých v skladbe prezradila:

V klipe sa vyskytujú isté opakujúce sa elementy, ktoré postupne nadobúdajú symbolický rozmer. Voda, more bol prvý obraz, ktorý som zámerne použila keďže sa bežne používa ako symbol pre podvedomie. Na tento element potom nadväzujú planéty, teda konkrétne mesiac a jeho vplyv na našu planétu v súvislosti s vodou. Dymové efekty a ich invertované a glitch podoby sa snažia reflektovať neustále presuny našej pozornosti a vedomia na veci, ktoré sú nám známe, vedomé, pamätané a na tie, ktoré sa snažíme potláčať, či ignorovať, alebo si ich naša pamäť nepamätá. Využitie (zámerne dizajnovaných) glitch momentov na surových obrazoch prírody je v istom zmysle aj reflexiou na postavenie človeka vo vzťahu k prírode (klimatické zmeny), svetu navôkol, jeho zámerných činnosti ktorými pretvára veci. Celkový dojem pohybu narušenia a narúšania tak neustále nahlodáva “realitu” až v konečnom dôsledku sa nevie, čo to je a prečo to tak je a kde sú nejaké záchytné body, až sa to celé redukuje a absorbuje čiernou dierou (smrti).

Lukáš Bulko alias Alapastel k skladbe dodáva:

Zámerom bolo ukázať, aké veľmi náhle a intenzívne je precitnúť do surovej podstaty dnešnej neskoromodernej spoločnosti. Možno ju označiť za hlboko narcistickú a príliš úzkostlivú na to, aby bola schopná videnia odlišných perspektív. Jej obyvatelia sú uzavretí jednotlivci, vyčerpaní neustálou vojnou so svojím vlastným vnútrom. Skladba vznikla z nenaplnenej potreby konštruktívneho a bezpečného prostredia počas psychickej vyčerpanosti po extrémnom rozpade vzťahu.

Symbol alebo mýtus Démona je príbehom sily, ktorá odkláňa, zahmlieva a splošťuje náš potenciál autentického a hlbokého prepojenia s realitou. Táto sila premieňa naše možnosti na povrchnosť, odsudzovanie a ignorantstvo. Do centra pozornosti umiestňuje každodenné banality a procesné životné povinnosti; vzácny čas obsadzuje kolobehom repetitívnych závislostí; záujem o druhých znemožňuje kontrolou, povýšenectvom a egocentrizmom; možnú zmenu postojov zaháňa pohodlnosťou, živenou strachom z nového, nudného, alebo nepríjemného.

Výsledkom je svet, v ktorom prevláda akútny nedostatok úprimných, chápavých a vzájomne nápomocných vzťahov. Dotýka sa to nielen medziľudských a partnerských interakcií, ale aj oblasti práce, vzťahov k sebe, k zvieratám a k našemu životnému prostrediu.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s